Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 20.06.2022/Pykälä 34


Liite 7 Henkilöstöraportti 2021 KH 3005 2022

 

 

Henkilöstöraportti 2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 30.05.2022 § 135 

 

 

 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Vt. konsernipalvelujohtaja, hallintopäällikkö Leena Pieniniemi

 

Henkilöstöraportti on tärkeä henkilöstöjohtamisen suunnittelun ja seurannan väline. Raportissa kuvataan kaupungin määrällisiä ja laadullisia tunnuslukuja, kehittämistoimenpiteitä ja näiden vaikutuksia henkilöstön toimintaan sekä talouteen.

 

Karkkilan kaupungin palveluksessa oli 31.12.2021 yhteensä 369 henkilöä, kun vuonna 2020 henkilömäärä oli 326 henkilöä. Vuoden 2021 työntekijöistä vakinaisessa työ- tai virkasuhteessa oli 235 henkilöä (63,7 %) ja määräaikaisessa työsuhteessa 107 henkilöä (29 %). Vuoden 2020 lopussa työntekijöistä ja viranhaltijoista vakituisia oli 243 (74,5 %) ja määräaikaisia henkilöitä 66 (20,2 %).

 

Vuoden 2021 lopussa henkilöstöstä oli naisia 75,3 prosenttia (2020: 76,7 %) ja miehiä 24,7 prosenttia (2020: 23,3 %).

 

Henkilöstön keski-ikä oli 45,8 vuotta (2020: 45,3 v.). Suurin ikäryhmä henkilöstöstä on 40 - 54 -vuotiaita (40,4 %). 55-64 -vuotiaita henkilöstöstä on 26,3 %.

 

Henkilöstön lähtövaihtuvuusprosentti oli 8,7 (2020: 9,0 %). Eläkkeelle siirtyi yhdeksän henkilöä vuoden 2021 aikana.

 

Kaupungin työntekijä tai viranhaltija oli vuonna 2021 keskimäärin 13 työpäivää poissa sairauden vuoksi (2020: 11 tp). 44,8 % poissaoloista oli 4-29 päivän poissaoloja ja alle 4 päivän poissaoloja oli 25,8 %.

 

Palkkoja ja palkkioita maksettiin vuonna 2021 yhteensä 12,1 milj. euroa (2020: 11,3 me). Henkilöstökulut olivat yhteensä 15,6 milj. euroa (2020: 14,8 me), kasvua 5,7 %.

 

 

 

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

 Kaupunginhallitus päättää

1) merkitä vuoden 2021 henkilöstöraportin tiedokseen, ja
2) saattaa sen edelleen kaupunginvaltuuston tiedoksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano: kaupunginvaltuusto

 

 

Kaupunginvaltuusto 20.06.2022 § 34  

336/01.00.02/2022  

 

 

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginvaltuusto päättää merkitä vuoden 2021 henkilöstöraportin tiedokseen.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

 

Ptk tark.