Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 22.05.2023/Pykälä 33


 

 

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta toimikaudelle 1.6.2023 - 31.5.2025

 

Kaupunginhallitus 15.05.2023 § 348 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Konsernipalvelujohtaja Leena Pieniniemi

 

Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa. Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen kokouksessa.

 

Kuntalain 70 §:n 1 momentin mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Suostumus on valinnan edellytys, joten se on annettava ennen valintaa.

 

Kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan 9.8.2021 § 69 kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston toimikaudelle 2021 - 2023. Toimikausi 2023 päättyy 31.5.2023.

 

Valtuuston puheenjohtaja on toiminut Anna Tallgren, ensimmäisenä varapuheenjohtajana Päivi Hellgren, toisena varapuheenjohtajana Jarkko Ilonen ja kolmantena varapuheenjohtajana Raine Klemola.

 

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 

 Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää
1) kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajien määrän,
2) kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston toimikauden pituudeksi kaksi vuotta, ja
3) valita kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

 

Päätös: Keskustelun aikana esittelijä teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen kohtaan 2):
2) kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston toimikauden pituudeksi kaksi vuotta, ajalle 1.6.2023 - 31.5.2025, ja

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää
1) kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajien määrän,
2) kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston toimikauden pituudeksi kaksi vuotta, ajalle 1.6.2023 - 31.5.2025, ja
3) valita kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa tämän pykälän kokouksessa.

 

 

Kaupunginvaltuusto 22.05.2023 § 33  

222/00.00.01/2023  

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto päättää
1) kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajien määrän,
2) kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston toimikauden pituudeksi kaksi vuotta ajalle 1.6.2023 - 31.5.2025, ja
3) valita kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

 

Päätös: Kaupunginvaltuusto päätti
1) varapuheenjohtajien määräksi kolme,
2) puheenjohtajiston toimikauden pituudeksi kaksi vuotta ajalle 1.6.2023 - 31.5.2025, ja
3) valita kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi Anna Tallgrenin, 1. varapuheenjohtajaksi Päivi Hellgrenin, 2. varapuheenjohtajaksi Satu Ahjoniemen ja 3. varapuheenjohtajaksi Raine Klemolan.

 

 

Täytäntöönpano: asianhallintasihteeri, valitut

 

Ptk tark.