Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 06.11.2023/Pykälä 92


Liite 1 Karkkilan Kotouttamisohjelma 2023-2024_päivitys

 

 

Karkkilan kaupungin kotouttamisohjelma 2023-2024 päivitys

 

189/00.01.01/2015

Kaupunginhallitus 18.01.2021 § 8

 

Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: maahanmuuttokoordinaattori Terhi Joensuu

 

Kotoutumista edistävä laki (1386/2010) velvoittaa kunnat laatimaan oman kotouttamisohjelman kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi. Edellinen Karkkilan kaupungin kotouttamisohjelma oli tehty vuosille 2016-2020.

 

Karkkilan kaupungin maahanmuuttopalveluissa on valmisteltu kotouttamisohjelma vuosille 2021-2024. Kotouttamisohjelma on päivitetty sekä osittain kirjoitettu uudestaan vastaamaan  paremmin nykyistä kaupungin maahanmuuttajatilannetta sekä pakolaisten vastaanottoon liittyvää palvelukuvausta.

 

Kotouttamisohjelmaa on valmisteltu monialaisena yhteistyönä eri hallintokuntien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Ohjelmaa on käsitelty mm. Karkkilan maahanmuuton asiantuntijaryhmän kokouksessa loppuvuodesta 2020.

 

Kotouttamisohjelma tulee tarkistaa ja hyväksyä kaupungin päättävissä elimissä vähintään kerran neljässä vuodessa.

Kotouttamisohjelman ajantasaisuus päivitetään joka toinen vuosi. Maahanmuuttokoordinaattori vastaa siitä, että kotouttamisohjelma tarkistetaan ja päivitetään oikea-aikaisesti sekä viedään eteenpäin kaupungin päätöksenteossa.

 

- liite Karkkilan kaupungin kotouttamisohjelma 2021-2024

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

1)hyväksyä Karkkilan kaupungin kotouttamisohjelman vuosille 2021-2024 ja

2)valtuuttaa maahanmuuttokoordinaattorin tekemään kotouttamisohjelmaan tarvittavat tekniset korjaukset.

 

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

 

 

Kaupunginhallitus 01.03.2021 §47

 

Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: maahanmuuttokoordinaattori Terhi Joensuu

 

Kaupunginhallituksessa 18.1 .2021 käsitelty Karkkilan kaupungin kotouttamisohjelma 2021-2024 tulee käsitellä myös kaupunginvaltuustossa, koska kyseessä on lakisääteinen ohjelma, eikä Karkkilan kaupungin hallintosäännössä ole annettu kaupunginhallitukselle toimivaltaa asiassa.

 

Kaupunginhallituksen aiempaa 18.1.2021 tekemää päätöstä tulee näiltä osin muuttaa.

 

Kotoutumista edistävä laki (1386/2010) velvoittaa kunnat laatimaan oman kotouttamisohjelman kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi. Edellinen Karkkilan kaupungin kotouttamisohjelma oli tehty vuosille 2016-2020.

 

- liite Karkkilan kaupungin kotouttamisohjelma 2021-2024

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se

1)hyväksyy Karkkilan kaupungin kotouttamisohjelman vuosille 2021-2024 ja

2)valtuuttaa maahanmuuttokoordinaattorin tekemään kotouttamisohjelmaan tarvittavat tekniset korjaukset.

 

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti ehdotuksen mukaan yksimielisesti.

 

 

Kaupunginvaltuusto 12.04.2021 § 4

 

Kaupunginhallituksen ehdotus:

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se

1)hyväksyy Karkkilan kaupungin kotouttamisohjelman vuosille 2021-2024 ja

2)valtuuttaa maahanmuuttokoordinaattorin tekemään kotouttamisohjelmaan tarvittavat tekniset korjaukset.

 

Päätös:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Kaupunginhallitus 30.10.2023 § 286 

 

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: Maahanmuuttokoordinaattori Terhi Joensuu

 

Kotoutumista edistävä laki (1386/2010) velvoittaa kunnat laatimaan oman kotouttamisohjelman kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi. Nykyinen Karkkilan kaupungin kotouttamisohjelma on tehty vuosille 2021-2024.

 

Kotouttamisohjelma tulee tarkistaa ja hyväksyä kaupungin päättävissä elimissä vähintään kerran neljässä vuodessa. Kotouttamisohjelman ajantasaisuus päivitetään joka toinen vuosi. Maahanmuuttokoordinaattori vastaa siitä, että kotouttamisohjelma tarkistetaan ja päivitetään oikea-aikaisesti sekä viedään eteenpäin kaupungin päätöksenteossa.

 

Nykyinen kotouttamisohjelma on päivitetty vastaamaan paremmin nykyistä kaupungin maahanmuuttajatilannetta sekä pakolaisten vastaanottoon liittyvää palvelukuvausta. Päivitetyssä kotouttamisohjelmassa on myös otettu huomioon uuden yhteistyöorganisaation, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen, toiminnan aloitus 1.1.2023.

 

Karkkilan kaupungin nykyisen hallintosäännön mukaan (§22) kaupunginhallitus ohjaa kaupungin maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikkaa ja näin ollen päätös asiassa kuuluu kaupunginhallituksen ratkaisuvaltaan.

 

Ehdotus: Kaupunginjohtaja Tuija Telén

 Kaupunginhallitus päättää
1) hyväksyä Karkkilan kaupungin päivitetyn kotouttamisohjelman vuosille 2023-2024, ja
2) saattaa asian kaupunginvaltuuston tiedoksi.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää tarkastaa pykälän kokouksessa.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

Merkittiin, että pykälän käsittelyn aikana klo 17.08 - 17.31 asiantuntijoina olivat paikalla maahanmuuttokoordinaattori Terhi Joensuu ja elinvoimapäällikkö Satu Nikkilä.

Merkittiin, että Satu Ahjoniemi saapui kokoukseen pykälän käsittelyn aikana klo 17.09.

 

 

Kaupunginvaltuusto 06.11.2023 § 92  

405/04.03.01/2023  

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä asian tiedoksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

Päätettiin liittää pykälään Jarkko Ilosen toivomusaloite:
Selvitetään mahdollisuudet suomenkielen opetukseen maahanmuuttajille talousarviossa 2023.

 

 

Ptk tark.