Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 11.12.2023/Pykälä 114


 

 

Talousarvion 2023 lisämäärärahaesitys, tekninen lautakunta

 

Tekninen lautakunta 09.11.2023 § 115 

 

Esittelijä: Vs. kaupunkikehitysjohtaja Jani Hallenberg

Valmistelija: Vs. kaupunkikehitysjohtaja Jani Hallenberg

 

Teknisen lautakunnan käyttötalouteen tarvitaan lisämäärärahaa, jotta talousarvio 2023 mukainen toimintakate tullaan saavuttamaan. Näiden lisäksi investointikohteille tehdään muutosesityksiä. Investointien muutosesityksellä tehdään tarvittavat siirrot kohteilla TA2023 jo varatuilla investointien määrärahoilla, joten tämä muutosesitys ei kasvata investointeihin TA2023 varattua määrärahan kokonaismäärää.

 

Ruokahuollon käyttötalous:

Ruokahuollolla TA23 käyttötalouden elintarvikemenoihin on budjetoitu liian vähän rahaa. Talousarviota 2023 tehdessä ei otettu elintarvikkeiden hintojen nousua huomioon, joten elintarvikemenoihin tarvitaan 70 000 euroa enemmän kuin TA23 on budjetoitu.

 

Yhdyskuntatekniikan käyttötalous:

Yhdyskuntatekniikalla TA23 käyttötalouden koneurakoitsijoihin varattuihin menoihin on budjetoitu liian vähän rahaa. Alkuvuoden auraukset kuluttivat suurimman osan talousarvioon varatuista rahoista. Lisämäärärahan tarve on 150 000 euroa. Tällä määräahan lisäyksellä pystytään hoitamaan loppuvuoden talvikunnossapito.

 

Yhdyskuntatekniikan investoinnit:

Pappilanrinteen portaisiin TA23 varattu lisämääräraha 55 000€ ei ollut riittävä. Portaiden kunnostaminen ja kaiteiden uusiminen oli ennakoitua kalliimpaa. Perkointien perusparantamiseen on varattu TA23 enemmän rahaa (400 000€)  kuin toimintavuonna tullaan käyttämään. Perkontien perusparantamiseen varatusta investoinnin määrärahasta siirretään 10 000€ Pappilanrinteen portaiden investointikohtaan

 

Tilapalvelun investoinnit:

Varikolle TA23 varatusta investointirahasta 150 000 siirretään 15 000 museon kattojen korjauksiin, koska korjauksien yhteydessä paljastui odotettua suuremmat korjaustarpeet kuin oli ennakoitu.

 

Kuva, joka sisältää kohteen teksti, kuvakaappaus, Fontti, numero

Kuvaus luotu automaattisesti

 

Vesilaitoksen investoinnit:

Viemärisukitukseen ja viemärin kuntokartoitukseen on varattu TA23 rahaa 100 000 euroa. Alunperin sukituksia piti tehdä jätevedenpuhdistamolle vievällä linjalla, mutta kuntokartoituksessa ilmeni, että Puutarhakadulla viemärilinja on huonommassa kunnossa. Viemäri kulkee syvimmillään 7 metrin syvyydessä, joten viemärin sukitus on kustannustehokkain vaihtoehto.  Puutarhakadun viemärin, sekä tarkastuskaivojen korjaustarve ylittää arvioidut kustannukset noin 85 000 eurolla. Samalla investoinnin projektinumerolla saneerauskohteet on Perkontien peruskorjaus, johon on varattu TA23 enemmän rahaa (400 000€) kuin toimintavuoden lopussa ehditään käyttämään. Määrärahan muutosesityksenä on, että Perkontien saneerauksesta siirretään viemärinsukitukseen 85 000 euroa. Siirto tapahtuu investoinnin projektinumeron sisällä, joten tähän investointikohtaa varattu määrärahan suuruus ei muutu.

 

Ehdotus: Vs. kaupunkikehitysjohtaja Jani Hallenberg

 Tekninen lautakunta päättää
1) vesilaitokselle esitetyn 85 000 euron investoinnin määrärahan kohdentamismuutoksen investoinnin projektin sisällä, ja
2) esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi
käyttötalouden muutostöihin yhteensä 220 000 € lisämäärärahan, ja
3) esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi seuraavat investointien määrärahojen siirrot: Projektilta Varikko  8171 siirretään 15 000 euroa projektiin museorakennukset 8156 ja projektilta kadut, perusparantaminen 8126 siirretään 10 000 euroa projektiin Pappilanrinteen portaat 8184.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

Kaupunginhallitus 27.11.2023 § 349 

 

Esittelijä: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

Valmistelija: Vs. kaupunkikehitysjohtaja Jani Hallenberg

 

Teknisen lautakunnan 9.11.2023 kokouksessa päättämään lisämäärärahaesitykseen on tullut muutoksia kohtaan yhdyskuntatekniikan TA23 käyttötalouden koneurakoitsijat. Teknisen lautakunnan kokouksen jälkeen koneurakoitsijoihin tarvittavan määrärahan arvioitua tarvetta on tarkennettu uusin laskelmin vastaamaan tämä ajankohdan arviota loppuvuoden tarpeesta. Lisämäärärahan arvioitu tarve on koneurakoitsijoihin teknisen lautakunnan päättämän 150 000 euron sijaan 120 000 euroa.

 

Ehdotus: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

 

 Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuutolle, että valtuusto myöntää teknisen lautakunnan talousarvioon seuraavat muutokset:
1) käyttötalouden muutostöihin yhteensä 190 000 €:n lisämääräraha, ja
2) investointien määrärahojen siirrot: Projektilta Varikko  8171 siirretään 15 000 euroa projektiin museorakennukset 8156 ja projektilta kadut, perusparantaminen 8126 siirretään 10 000 euroa projektiin Pappilanrinteen portaat 8184.

 

Päätös: Jarkko Ilosen esityksestä, jota Mika Tallgren kannatti, päätettiin yksimielisesti muuttaa päätösehdotuksen kohta 1) kuulumaan seuraavasti: käyttötalouden muutostöihin yhteensä 205.000 €:n lisämääräraha, ja.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuutolle, että valtuusto myöntää teknisen lautakunnan talousarvioon seuraavat muutokset:
1) käyttötalouden muutostöihin yhteensä 205 000 €:n lisämääräraha, ja
2) investointien määrärahojen siirrot: Projektilta Varikko  8171 siirretään 15 000 euroa projektiin museorakennukset 8156 ja projektilta kadut, perusparantaminen 8126 siirretään 10 000 euroa projektiin Pappilanrinteen portaat 8184.

Pykälän käsittelyn jälkeen pidettiin tauko klo 19.22 - 19.34.

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 11.12.2023 § 114  

382/02.02.00/2022  

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto myöntää teknisen lautakunnan talousarvioon seuraavat muutokset:
1) käyttötalouden muutostöihin yhteensä 205 000 €:n lisämääräraha, ja
2) investointien määrärahojen siirrot: Projektilta Varikko  8171 siirretään 15 000 euroa projektiin museorakennukset 8156 ja projektilta kadut, perusparantaminen 8126 siirretään 10 000 euroa projektiin Pappilanrinteen portaat 8184.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano: konsernipalvelut, talousasiantuntija; tekninen lautakunta

 

Ptk tark.