Dynasty tietopalvelu Haku RSS Karkkilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://karkkilad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 18.03.2024/Pykälä 36


 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen, kaupungin elävöittäminen toriaikoja laajentamalla

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 21.09.2020 § 66

 

Päivi Leppänen, Tiina Hentunen-Vanninen, Timo Hongell, Kristo Halme ja Hannamari Auvinen tekivät valtuustoaloitteen.

 

Hienon ja idyllisen Karkkilan kirkon vieressä paraatipaikalla sijaitseva tori toimii viikonloppuisin lähinnä autojen parkkipaikkana. Sen pitäisi olla kaupungin sydän ja kaupunkilaisten olohuone. Torilla on toimintaa lähinnä kesäperjantaisin, muulloin tori on hiljentynyt torimyynnistä.

 

Iso osa karkkilalaisista on töissä torin nykyisenä aukioloaikana perjantaisin ja tiistaisin. Myös mökkiläiset ovat keväällä ja syksyllä usein mökeillään vain viikonloppuisin. Näin ollen torin aukioloajat eivät palvele nykyisin työssäkäyvien aikatauluja. Karkkilan tori voisi toimia niin yksityisten henkilöiden kuin yritysten myyntipaikana. Myös osalle työssäkäyvistä lähituottajille lauantaina myyntiaika voisi sopia pientuotteiden myyntiin.

 

Me allekirjoittaneet Karkkilan kaupunginvaltuuston jäsenet esitämme, että torin aukioloaikaa laajennetaan lauantaille ja toripaikka on maksuton.

 

Päätös:

Kaupunginvaltuusto päättää antaa valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

 

Kaupunginhallitus 28.09.2020 § 252

 

Esittelijä: kaupunginjohtaja Tuija Telén

Valmistelija: hallintopäällikkö Maarit Sihvonen

 

Kaupunginjohtajan ehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää

 

antaa valtuustoaloitteen kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Käsittely:

Päivi Hellgren ehdotti Risto Sintosen ja Anna Tallgrenin kannattamana, että valtuustoaloite päätetään antaa teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Satu Ahjoniemi kysyi onko kaupunginhallitus yksimielisesti Päivi Hellgrenin ehdotuksen kannalla.

Kaupunginhallitus oli yksimielisesti Hellgrenin ehdotuksen kannalla.

 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti siirtää valtuustoaloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

 

Täytäntöönpano: tekninen lautakunta

 

Tekninen lautakunta 18.11.2021 § 91

 

Esittelijä: kaupunkikehitysjohtaja Esko Vuolukka

 

Vastauksena valtuustoaloitteeseen kaupunkikehitystoimiala toteaa, että kauppatorin laajennus lauantaipäiville päätettiin toteuttaa määräaikaisena kokeiluna siten, että Kauppatori oli avoinna muiden toripäivien lisäksi myös lauantaisin 3.7. - 31.7.2021 klo 9 - 14. Kauppatorin ylläpidosta, puhtaanapidosta ja valvonnasta vastasi Karkkilan kaupungin yhdyskuntatekniikka.

 

Lauantaitorin toripaikkavarauksista ja laskutuksesta vastasi Karkkilan kaupungin elinvoiman palvelualue. Toripaikat jaettiin tiistai- ja perjantaitoreille laaditun torin myyntipaikkakartan sijoittelun mukaan. Toripaikkavaraukset vastaanotettiin palvelupiste Serverissä. Lauantain toripaikka tuli varata etukäteen viimeistään perjantaina klo 12 mennessä Karkkilan kaupungin palvelupiste Serveristä sähköpostilla (palvelupiste@karkkila.fi). Lauantaipäivän toripaikkamaksu laskutetaan varaustietojen mukaan toriaikakokeilun jälkeen.

 

Kauppiaiden ja torimyyjien yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi sekä kaupungin torikustannusten kattamiseksi, lauantaitorien myyntipaikkataksa noudatti teknisen lautakunnan päättämää, voimassa olevaa kauppatorin myyntipaikkataksaa. Lauantaitoripäivän toriajan kokeilun kustannukset muodostuivat kaupungin suorittamasta torivalvonnasta (noin 1h/toripäivä, yht. 175€), ja kahtena ensimmäisenä kertana harjaustarpeen tarkistuskäyntejä 2 kpl, yht. 80€. Harjaustarvetta ei ollut. Lisäksi roskalavan käyttö / päivä on 80€, eli 400€. Kokeilun kustannukset yht. noin 655€.

 

Torin harjausta ei katsottu koko kokeilun aikana tarpeelliseksi, mutta laskennallisena seikkana voidaan todeta, että yhden lauantain torin harjaus maksaa 2 x 46€ / kerta omana työnä ja urakoitsijan laskuttamana 2 x 70€ /kerta. Harjauskerrat huomioiden lisäkustannukset olisivat kuukaudessa noin 368 - 560€.

 

Lauantaipäivän toripaikan hinnoittelu oli sama kaikilla toripaikan varanneilla.Toripaikan koko keskitorilla on 2,5 x 6 m, paikkamaksu on 10 € /paikka.Torin reunapaikkojen koot ovat 4 x 4 m, 4 x 5 m ja 3 x 5 m. Reunapaikat maksavat 13 € /paikka, hinnat sis. alv 24 %. Vuosipaikkojen, puolivuosipaikkojen ja neljännesvuosipaikkojen hinnoittelu otettiin varauksissa huomioon. Sähkön käyttömaksu oli 5 € / kerta, sis. alv 24 %.

 

Lauantaitorin varauksia 3.7 - 31.7. tehtiin yhteensä 8 kpl. Toripaikkojen vuokratulo yhteensä oli 79 €, alv 0 %. Launtaitorilla oli keskimäärin 1 - 2 myyjää / päivä.

 

Säännöllisesti kauppatorilla käyvien torikauppiaiden palaute torivalvonnalle oli se, että lauantaitoria parempi vaihtoehto olisi tiistaitorin kehittäminen. Tämän ajatuksen tavoitteena oli torikauppaiden toive saada asiakasmääriä lisättyä. Torin asiakkailta on tullut toiveita pidentää perjantaitorin aukioloaikaa kesäaikana iltaan asti, jolloin myös työssäkäyvät ehtisivät paremmin torille.

 

Taloudelliset vaikutukset

 - Kokeilun suorat kustannusvaikutukset 655€, ilman torin harjauskertoja.

 - Toripaikan vuokratuloja kertyi 79 €.

 

Kaupunkikehitysjohtajan ehdotus:

 

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vastauksena valtuustoaloitteeseen seuraavaa:

 

1)     asiaselostuksessa mainituin perustein toriaikoja ei toistaiseksi laajenneta lauantaille,

 

2)     ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Kaupunginhallitus 04.03.2024 § 59 

 

 

 

Esittelijä: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

 

 

Ehdotus: Apulaiskaupunginjohtaja Korkiakoski Kari

 Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää
1) hyväksyä teknisen lautakunnan vastauksen valtuustoaloitteeseen ja
2) toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 18.03.2024 § 36  

330/00.01.02/2023  

 

 

Ehdotus:  

 Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto päättää
1) hyväksyä teknisen lautakunnan vastauksen valtuustoaloitteeseen,
2) toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 

Täytäntöönpano: valtuustoaloitteen tekijät

 

Ptk tark.